Skip to main content
Skip table of contents

How-To: Vergelijken data met ingestuurde data in AFAS Profit

Zorg dat je voor deze How-To eerst How To: Insturen dossier AFAS Profit gedaan hebt.

Om te bepalen welke gegevens er ingestuurd moeten worden, zal het erop neerkomen dat je 2 sets aan data met elkaar vergelijkt:

 1. De in te sturen data

 2. De reeds ingestuurde data

In de How To: Insturen dossier AFAS Profit hebben we een dossier ingestuurd. Door nu een tweede getConnector toe te voegen, kunnen we gaan kijken wat er al is ingestuurd en wat nog moet worden ingestuurd.

Zorg er voor dat je jouw set aan data klein houdt. Probeer dus al zoveel mogelijk te filteren in de GetConnector, zodat je niet in de toekomst tegen problemen aanloopt doordat niet alle data opgehaald kan worden.

Voer nu de volgende stappen uit:

 1. Voeg de 2e GetConnector toe bij ‘Verzamelen’

 2. Voeg aan de bestaande dataset de nieuwe bron toe op het plusje te klikken en voeg vervolgens de koppeling tussen de bronnen toe. Je koppelt hier de sleutelvelden aan elkaar. Zo kan je vergelijken welke gegevens zijn ingestuurd, en welke nog ingestuurd moeten worden.

 3. Voeg nu een filter toe dat er voor zorgt dat data die al is ingestuurd, niet nogmaals wordt ingestuurd. We doen dit door het sleutelveld uit de 2e bron, gelijk te stellen aan [leeg]

  Dus :
  - Het veld uit de dataset is in ons geval ‘Nummer’
  - De operator is ‘='
  - De waarde (in het formule veld) is '’

  PY
  ''

Op deze manier zal je zien dat ieder uniek stuk slechts 1 maal wordt ingestuurd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.