Skip to main content
Skip table of contents

HTTP

Wanneer je met een externe applicatie wilt koppelen doe je er verstandig aan om de basisgegevens voor het benaderen van de externe applicatie in een HTTP-app vast te leggen. Hierdoor vergemakkelijk je het ophalen en verzenden van informatie van/naar deze externe applicatie en hoef je bepaalde zaken (zoals basis URL, headers, maar ook informatie voor toegangstoken) maar op 1 plaats te definiƫren en te onderhouden.

Om data uit te wisselen met een andere applicatie, wordt veelal gebruikt gemaakt van HTTP verkeer. Dit is het versturen van een bericht vergelijkbaar met het aanroepen van een webpagina. Synoniemen hiervoor zijn API (Application Programming Interface) of Webservice. Bij het versturen zijn vaak een aantal zaken van belang:

  • URL (ook wel endpoint genoemd)

  • Manier van authenticeren (bijvoorbeeld OAuth)

  • Headers

  • Body

  • Methode (bijvoorbeeld GET, PUT, POST)

Een goede tool om dit te testen is https://www.postman.com/.

Wanneer je via het navigatie menu naar Apps gaat en vervolgens kiest voor HTTP kom je in het overzicht scherm terecht waar alle gedefinieerde HTTP-apps in een tabel getoond worden. Hier kun je nieuwe HTTP-apps toevoegen en bestaande HTTP-apps bewerken of verwijderen.

Zorg er wel voor dat je al in de juiste organisatie en U-turn omgeving zit voordat je een HTTP-app gaat toevoegen, want de HTTP-app wordt alleen toegevoegd aan de U-turn omgeving waar jij je in bevindt op het moment dat je de HTTP-app toevoegt.

Mocht je inmiddels veel HTTP-apps gedefinieerd hebben en het overzicht kwijt zijn dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om een HTTP-app te zoeken d.m.v. de zoekbox in de header van het overzicht.

Zie HTTP-app toevoegen/bewerken voor informatie over het toevoegen en bewerken van een HTTP-app.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.