Met behulp van een HTTP-app kun je een request naar een API van een externe applicatie definiëren. Een HTTP-app bestaat uit 2 onderdelen:

Het basis request

Een HTTP-app heeft minimaal een naam en een basis request nodig. Het basis request bestaat uit een basis URL (dat deel van de URL dat voor alle API calls naar die externe applicatie identiek is) en eventueel nog header parameters die voor alle API calls benodigd zijn. De basis URL zal bij verder gebruik in de U-turn als prefix (voorvoegsel) dienen bij de requests voor het ophalen en versturen van informatie van/naar de externe applicatie.

Optioneel (maar bij het koppelen naar veel moderne externe applicaties vaak benodigd) kan er aangegeven worden dat er een toegangstoken benodigd is bij het gebruik van deze HTTP-app. Wanneer dit benodigd is komt er een extra optie beschikbaar om de geldigheid van het toegangstoken aan te geven (onbeperkt of een x-aantal minuten) en is het vervolgens ook mogelijk om het toegangstoken request te definiëren.

Het toegangstoken request

Voor het verkrijgen van een toegangstoken dient een specifieke URL van de externe applicatie aangeroepen te worden. In dit deel van het scherm kun je dus de request method (GET, POST of PUT), de te gebruiken URL, benodigde header parameters en eventueel een body definitie opgeven.

Nadat alle benodigde informatie voor het toegangstoken request ingegeven zijn, dient het request getest te worden om vervolgens het te gebruiken toegangstoken samen te kunnen stellen. Nadat je op de button geklikt hebt, wordt het request uitgevoerd en krijg je het request response te zien.

Vervolgens kun je aangeven waar in het basis request het toegangstoken gebruikt moet worden (op dit moment ondersteunen we enkel nog gebruik in de header) en dient er een waarde voor de key en waarde ingevuld te worden. Bij het definiëren van de waarde kan informatie uit het request response gebruikt worden door de naam van het betreffende veld tussen { } te plaatsen.

'Bearer ' + {access_token}
PY