Skip to main content
Skip table of contents

HTTP-request versturen (SendHttp)

Om het versturen van een bericht naar een andere applicatie te testen, kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de applicatie Postman.

Nadat je je te versturen bericht getest hebt en weet welke informatie je moet meesturen kun je de dataset in U-turn bewerken en de benodigde berekende kolommen definiƫren.

Voor het versturen van een bericht heb je de volgende gegevens (berekende kolommen) nodig:

URL (vereist)

Geef hier als tekst op wat de URL is. De URL kan dus ook dynamisch bepaald worden aangezien het gebeurd op basis van een berkening.

PY
"https://us01.api.mailchimp.com/3.0/lists/1753683ad7/members"

Method (vereist)

Ondersteunde methods zijn: POST, PUT, PATCH, DELETE. Je kunt dat als tekst opgeven in de berekende kolom van de dataset.

CODE
'PATCH'

Headers (optioneel)

Dit is een verzameling van Key en Value. De Key is de header naam. De Value is de waarde van de header.

PY
result = '''[{"Key": "HeaderKey1", "Value": "HeaderValue1"},{"Key": "HeaderKey2", "Value": "HeaderValue2"}]'''
result

Body (optioneel)

Geef hier de body op. bijvoorbeeld een JSON string

PY
def setValue(val): 
	if val == System.DBNull.Value or val == "": return '""'
	else: return '"{0}"'.format(val);

emailWerk = setValue({MailWerk})
if {OrganisatiePersoonCode}=="P":
	voornaam = setValue({PersoonVoornaam})
	achternaam = setValue({PersoonVoorvoegselAchternaam})

if {OrganisatiePersoonCode}=="O":
	voornaam = setValue({Naam})
	achternaam = setValue("")

zakelijkParticulier = setValue("[ZakelijkParticulier]")
nieuwsbrief = setValue("[Nieuwsbrief]")

body=	'''
		{{	"email_address": {emailWerk}
		,	"status": "subscribed"
		,	"merge_fields": 
			{{	"FNAME": {voornaam}
			,	"LNAME": {achternaam}
			,	"ZAKPAR": {zakelijkParticulier}
			,	"NWSBRIEF": {nieuwsbrief}
			}}
}}
		'''.format	(	emailWerk=emailWerk
					,	voornaam = voornaam
					,	achternaam = achternaam
					,	zakelijkParticulier = zakelijkParticulier
					,	nieuwsbrief = nieuwsbrief
					)

body

Content-type (optioneel)

CODE
'application/json'

Nadat je de dataset voorzien hebt van de benodigde berekende kolommen ga je naar het koppelscherm en voeg je het componenten 'HTTP-request versturen' toe. Vervolgens selecteer je de dataset die je wilt gebruiken en voeg je een omschrijving toe.

Wanneer je gebruik wilt maken van een basis request (HTTP-application) selecteer je deze.

Wanneer je een basis request selecteert zal de basis URL, eventuele headers en een eventueel toegangstoken aan het uit te voeren request toegevoegd worden.

Daarna selecteer je de benodigde berekende kolommen voor URL, Methode, Headers, Body en Content-type. Wanneer het te versturen request ook een certificaat vereist kun je ook die selecteren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.