Het koppelingstype ‘Versturen gegevens naar andere applicatie (API)’ kent verschillende componenten die ingezet kunnen worden. Op deze manier kunnen zaken geautomatiseerd worden en wordt het eenvoudiger om gegevens naar andere applicaties te sturen via een API.

Bij de eigenschappen van de koppeling is het van belang om linksonder het veld ‘Basis versie’ uit te zetten, hierdoor komen een aantal extra opties beschikbaar voor het type bron dat je kan toevoegen.

Dit type koppeling ondersteund de algemene functionaliteiten Naam, Parameters, Verzamelen, Bewerken, Schemaen Melding, maar heeft specifieke schermen voor de volgende functionaliteiten:

Koppelen

Volg de link van de hieronder vermelde ondersteunde componenten voor informatie over het koppelen.

Het is mogelijk om meerdere componenten op te nemen en in te richten.

Het component Maak bestand op FTP (SendFileToFTP) heeft wel als vereiste dat het component Lijst met bestanden op FTP aanmaken (CreateFileListFTP) er voor toegevoegd moet zijn.

Opties

  • Gebruiken voor test doeleinden (niet live)

    Zie Gebruiken voor test doeleinden (niet live).

  • Koppeling inactief
    Uiteraard zijn de meeste koppelingen actief. Echter kan het soms handig zijn om (tijdelijk) een koppeling uit te schakelen. Door een koppeling op inactief te zetten, zal deze niet meer uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat deze o.a. niet wordt uitgevoerd vanuit een groep, schema of loop.

  • Versie bibliotheek berekeningen
    In de schermen waar berekeningen kunnen worden gemaakt, zoals de berekende kolommen bij de dataset, wordt gebruik gemaakt van voorgedefiniëerde functies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Excel functies die de U-turn ondersteund. In de U-turn komen er regelmatig nieuwe functies bij, of worden functies een beetje aangepast. Dit zorgt voor een nieuwe versie van deze zogenaamde bibliotheek. Iedere nieuwe U-turn wordt aangemaakt met de laatste versie van de bibliotheek. Oudere U-turns kunnen een oudere versie hebben. Deze blijft echter gewoon werken.