Skip to main content
Skip table of contents

Importeren koppeling

Om een koppeling te importeren ga je naar het Koppelingen overzicht en klik je op de plus-button rechts bovenin het scherm. Er wordt vervolgens een popup-scherm getoond met verschillende toe te voegen koppelingen. Zoek daar ‘Importeer koppeling’ op en klik op de 'Selecteren’-button.

Vervolgens kun je het bestand van de te importeren koppeling selecteren (dit is een JSON-bestand). Na het selecteren van het bestand kan het zo zijn dat de juiste verbindingsgegevens nog geselecteerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de koppeling die je importeert.

Door vervolgens op de ‘Importeer koppeling’-knop te klikken wordt de import daadwerkelijk gedaan en is de koppeling beschikbaar in je omgeving.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.