Stel je hebt een stuk tekst en je wilt hier meerdere karakters in vervangen, dan kan dit met onderstaand script. We hebben hier het voorbeeld genomen om een bestandsnaam te encoden cf. de beschrijving van de AFAS Profit Fileconnector.

ZIe https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_Rest_FileCn.htm?query=fileconnector onderdeel Spaties en speciale tekens.

charsToReplace = ['/','#','&',':','?','*','<','>','%','+','~','-','@','!','$','_',' ']
newChars = ['_2F','_23','_26','_3A','_3F','_2A','_3C','_3E','_25','_2B','_7E','_2D','_40','_21','_24','_5F','%20']
origName = {Bestandsnaam}
result = ''

for c in origName:
	try:
		index = charsToReplace.index(c)
		newChar = newChars[index]
		result = result + newChar
	except:
		result = result + c

System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(result)
PY