Skip to main content
Skip table of contents

Lijst van karaketers vervangen met andere karaketers

Stel je hebt een stuk tekst en je wilt hier meerdere karakters in vervangen, dan kan dit met onderstaand script. We hebben hier het voorbeeld genomen om een bestandsnaam te encoden cf. de beschrijving van de AFAS Profit Fileconnector.

ZIe https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_Rest_FileCn.htm?query=fileconnector onderdeel Spaties en speciale tekens.

PY
charsToReplace = ['/','#','&',':','?','*','<','>','%','+','~','-','@','!','$','_',' ']
newChars = ['_2F','_23','_26','_3A','_3F','_2A','_3C','_3E','_25','_2B','_7E','_2D','_40','_21','_24','_5F','%20']
origName = {Bestandsnaam}
result = ''

for c in origName:
	try:
		index = charsToReplace.index(c)
		newChar = newChars[index]
		result = result + newChar
	except:
		result = result + c

System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(result)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.