Skip to main content
Skip table of contents

Load & remove

Voor data synchronisatie met Load & Remove wordt na verwerking de informatie op de bron verwijderd, zodat dubbele verwerking voorkomen wordt. Deze techniek is van toepassing op het moment dat je bestanden wil verwerken die ergens op een externe (cloud) opslaglocatie opgeslagen zijn. Bij voorkeur zijn alleen bestanden die verwerkt moeten worden aanwezig op de opslaglocatie.

Het grote voordeel van deze techniek is dat je niet met ingewikkelde filtering hoeft te werken om te bepalen welke bestanden je moet verwerken, maar alles verwerkt wat op deze locatie aanwezig is. Op het moment dat de bestanden verwerkt zijn kan je ervoor kiezen om de bestanden te verwijderen, of te verplaatsen naar een andere locatie. Op deze manier houd je altijd in de bron alleen de bestanden die verwerkt moeten worden. Door de bestanden te verwijderen of te verplaatsen nadat deze verwerkt zijn voorkom je dat bestanden dubbel verwerkt worden.

Voordelen

  • Grote zekerheid dat informatie slechts 1 keer verwerkt wordt, tenzij het verwijderen of verplaatsen van bestanden fouten oplevert.

  • Vaak geen ingewikkelde filtering om te bepalen welke bestanden/records er verwerkt moeten worden.

Nadelen

  • Het is complexer om te identificeren of informatie verwerkt is en verwijderd mag worden op bron.

  • Het verplaatsen of verwijderen van bestanden op de bronlocatie kan complex zijn of zelfs falen. Op het moment dat dit gebeurd kan er niet meer gegarandeerd worden dat records dubbel verwerkt worden.

  • De opzet van het verplaatsen/verwijder logica verschilt per API, en kan soms erg complex zijn. Daarnaast ondersteunt niet elke API dat je bestanden verwijdert.

  • Het zelfherstellende vermogen van dit soort koppelingen is minder hoog dan dat dit normaal zou zijn. Het is voor dit type moeilijk om logica toe te passen waarbij bijvoorbeeld een x-aantal keer geprobeerd wordt een bestand aan te bieden voordat deze naar een error map verplaatst wordt.

Aandachtspunten

  • Foutmeldingen moeten goed in de gaten gehouden worden om te bepalen wat er misgegaan is en mogelijk opnieuw aangeboden moet worden. Vaak is voor het nogmaals aanbieden een handmatige actie vereist, namelijk dat het bestand weer op de originele bronlocatie geplaatst wordt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.