Skip to main content
Skip table of contents

Menu knoppen koppeling

Ongeacht op welke tab binnen de koppeling je je bevind is altijd onderstaand top-menu aanwezig.

Met deze knop sla je gemaakte wijzigingen op, waarbij voor het opslaan ook nog een opmerking opgenomen kan worden. Wanneer de schakelaar Automatisch Opslaan (links onder in het scherm) worden alle wijzigingen automatisch opgeslagen.

Met deze knop wordt de koppeling handmatig gestart.

Met deze knop kan de lopende koppeling gestopt/afgebroken worden

Met deze knop krijg je inzicht in hoe de koppeling de afgelopen tijd gewerkt heeft. Voor meer informatie over deze functionaliteit kijk Geschiedenis koppeling.

Deze optie kan in sommige situatie een validatie laten plaatsvinden. Wanneer je bijvoorbeeld twijfelt of je gegevens wel in het juiste formaat instuurt (juiste datum notering bijvoorbeeld), kan je dit via valideren controleren. Ook geldt voor sommige Update connectoren dat de aangeboden gegevens worden vergeleken met AFAS Profit.

Met deze knop krijg je een pop-up met informatie over de opgeslagen versies. Voor meer informatie over deze functionaliteit kijk hier

Via deze opties kan de koppeling geopend worden in een editor waarin alle instellingen van de koppeling zichtbaar worden. Hier kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden in zaken waar geen gebruikers scherm voor is.

Door hierin te wijzigen kan de koppeling beschadigd raken en is dit mogelijk niet herstelbaar. Gebruik deze optie alleen als je zeker weet wat je doet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.