Skip to main content
Skip table of contents

Newtonsoft.Json

Deze .NET library wordt gebruikt als basis voor verschillende basis formules.

Zie verdere documentatie https://www.newtonsoft.com/json/help/html/N_Newtonsoft_Json.htm .

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn:

JSON omzetten naar object om er een veld uit te lezen

CODE
#Create variable with JSON
json = """{
  CPU: 'Intel',
  Drives: [
    'DVD read/writer',
    '500 gigabyte hard drive'
  ]
}"""

#Set JSON to object
o = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(json)

#Give result from just one attribute within the JSON object
o.CPU

Dit voorbeeld maakt een zet een JSON string om naar een object. Vervolgens wordt hier een waarde uit gelezen. De uitkomst van deze formule is:

Intel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.