Wanneer je een notificatie groep toevoegt of bewerkt worden in het navigatie menu de volgende sub-onderdelen weergegeven:

Naam

Hier kan de naam van de notificatie groep beheert worden.

Ontvangers

Hier kunnen ontvangers toegevoegd en verwijderd worden. Nadat een ontvanger toegevoegd is kan hij versleept worden naar de lijst van ontvangers in melding.

Achter elke ontvanger in de lijst ‘ontvangers in melding’ staan 2 buttons voor:

  1. Het bewerken van de ontvanger. Hier kun je vervolgens aangeven of de ontvanger de notificatie als TO, CC of BCC moet ontvangen. Standaard staat TO ingesteld.

  2. Het verwijderen van de ontvanger uit de lijst 'ontvangers in melding'