Skip to main content
Skip table of contents

Ophalen eerste letter van ieder woord

Stel je wilt bijvoorbeeld van een aantal tussenvoegsels alleen de eerste letter hebben (bv. om een emailadres aan te maken). Je kunt dit doen door

PY
tussenvoegsel = 'van der'
splitArray = [ s[0] for s in tussenvoegsel.split(' ') ]
''.join(splitArray)

De uitkomst van dit script is

vd

Hier wordt het voorvoegsel eerst uit elkaar gehaald en de eerste letter wordt er uit gepakt (naar een array). Daarna worden de eerste letters aan elkaar gezet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.