Skip to main content
Skip table of contents

Ophalen token U-turn API

Om met de Mooqe U-turn API te communiceren, is een token nodig. Deze token kan verkregen worden door de volgende aanroep te doen:

Methode:

POST

URL

CODE
https://login.mooqe.it/connect/token

Body

grant_type=client_credentials&client_id={client_id}&client_secret={client_secret}

De client_id en client_secret moeten opgevraagd worden bij Mooqe Software B.V.

Headers

Content_Type: application/x-www-form-urlencoded

Resultaat

JSON
{
    "access_token": "[TOKEN]",
    "expires_in": 3600,
    "token_type": "Bearer",
    "scope": "applications name openid organisations roles uturn.publicservice"
}

In een volgende aanroep, kan de waarde [TOKEN] gebruikt worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.