Skip to main content
Skip table of contents

Python standaard bibliotheken

De basis die te gebruiken is is afkomstig van de Python standaard bibliotheken. Kijk hiervoor op https://docs.python.org/2.7/library/.

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn:

Afronden naar boven

CODE
import math
math.ceil(1.23566)

Dit voorbeeld importeert een van de standaard bibliotheken en gebruik hier een functie uit om naar boven af te ronden (Zie https://docs.python.org/2.7/library/math.html). De uitkomst van deze formule is:

2

Omzetten tekst naar hoofdletters

CODE
"hallo".upper()

Dit voorbeeld zet een tekst om naar hoofdletters (Zie https://docs.python.org/2.7/library/stdtypes.html?highlight=upper#str.upper). De uitkomst van deze formule is:

HALLO

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.