Skip to main content
Skip table of contents

Realtime push

Bij realtime push wordt er vanuit het bronsysteem een trigger gestuurd naar een doelsysteem wanneer er iets verwerkt moet worden, bijvoorbeeld als er in het bronsysteem een medewerker aangemaakt of gewijzigd wordt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.