Regex is een manier om teksten te kunnen bewerken. Hiermee kan er in gezocht worden, of kunnen bijvoorbeeld onderdele gesplits worden. Je zou dit kunnen doen op bijvoorbeeld de volgende manier.

Splitsen kenteken zonder streepjes naar kenteken met streepjes

In onderstaande script zie het gebruik van de bibliotheek re.

Hierin wordt een regex gedeelte gepakt om het veld Kenteken in stukken te knippen, om er vervolgens streepjes tussen te plaatsen.

import re
regexSet = '([a-zA-Z]+|[0-9]+)'
totalGroups = regexSet + regexSet + regexSet
m = re.search(totalGroups,{Kenteken})

m.group(1) + '-' + m.group(2) + '-' + m.group(3)
PY

Voorletters voorzien van een punt er tussen

Stel je hebt verschillende formaten van invoer van voorletters. Echter wil je dit netjes in je systeem hebben staaan met tussen iedere voorletter een punt. Je kan situaties hebben waar al punten staan, maar ook al zonder punten.

Hiervoor kan je de volgende regex gebruiken.

import re
regex = '([A-Za-z])'
m = re.findall(regex,'ABC.D.E.F.g.H.iJ.')

result = '.'.join(m) + '.'

result.ToUpper()
PY