Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2021-12-13

Datum

Aanpassing

2021-12-13

Bugfix: In incidentele gevallen kon het voorkomen dat berichten niet werden aangeboden aan AFAS Profit. In de log werd getoond dat er x aantal moesten worden uitgevoerd, maar er waren er geen uitgevoerd. Dit kwam alleen voor bij het type Toevoegen/bijwerken/verwijderen AFAS Profit.

2021-12-13

Wanneer er in een AFAS Profit export koppeling extra kolommen kwamen (bijvoorbeeld bronnen kregen extra kolommen terug), dan werd dit als “Unknown” getoond in de export (bestand). Deze kolommen komen nu niet meer in de export.

2021-12-13

Filter mogelijkheden toegevoegd op de datum bij de log van een koppeling Geschiedenis koppeling)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.