Datum

Aanpassing

2022-01-26

1304 Visueel scrollbar mij het verplaatsen van koppelingen

2022-01-26

1308 Wanneer bij een schema op de tekstboxen was geklikt voor begin en eindtijd, werden deze standaard gevuld met 00:00:00. Dit zorgde voor het niet uitvoeren van het schema.

2022-01-26

1307 Wanneer bij het verzamelen/bronnen 1 GetConnector beschikbaar was, kon deze niet geselecteerd worden. Dit is opgelost.

2022-01-26

1289 Wanneer het datatype werd aangepast bij een kolom in een dataset, kan dit in bepaalde situaties tot een fout leiden. Dit is opgelost

2022-01-26

1303 Wanneer gebruik werd gemaakt van meerdere niveaus in het koppel gedeelte van Toevoegen/bijwerken/verwijderen AFAS Profit gecombineerd met het groeperen van data op het hoogste niveau, ging dit niet altijd goed (bv bij Financiele mutaties, FiEntries). Hier is een aanpassing voor gemaakt.