Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2022-01-26

Datum

Aanpassing

2022-01-26

1304 Visueel scrollbar mij het verplaatsen van koppelingen

2022-01-26

1308 Wanneer bij een schema op de tekstboxen was geklikt voor begin en eindtijd, werden deze standaard gevuld met 00:00:00. Dit zorgde voor het niet uitvoeren van het schema.

2022-01-26

1307 Wanneer bij het verzamelen/bronnen 1 GetConnector beschikbaar was, kon deze niet geselecteerd worden. Dit is opgelost.

2022-01-26

1289 Wanneer het datatype werd aangepast bij een kolom in een dataset, kan dit in bepaalde situaties tot een fout leiden. Dit is opgelost

2022-01-26

1303 Wanneer gebruik werd gemaakt van meerdere niveaus in het koppel gedeelte van Toevoegen/bijwerken/verwijderen AFAS Profit gecombineerd met het groeperen van data op het hoogste niveau, ging dit niet altijd goed (bv bij Financiele mutaties, FiEntries). Hier is een aanpassing voor gemaakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.