Skip to main content
Skip table of contents

Verzamelen

Op de tab Verzamelen kunnen alle benodigde bronnen voor de koppeling beheerd worden.

Beheren van gedefinieerde bronnen

Aan de rechterzijde van het scherm staan de gedefinieerde bronnen met achter iedere bron de volgende knoppen:

  1.  Downloaden: voor het downloaden van de informatie van deze bron.

  2.  Bewerken: voor het bewerken van de definitie van de bron.

  3.  Verversen: voor het verversen van de informatie van de bron.

  4.  Verwijderen: voor het verwijderen van de bron.

Toevoegen van nieuwe bronnen

Aan de linkerzijde van het scherm kunnen bronnen toegevoegd worden. Hiervoor het toevoegen van een bron dient eerst de bron soort geselecteerd te worden. Beschikbare bron soorten zijn:

  1. FTP-bronnen : alle binnen deze omgeving gedefinieerde FTP verbindingen zijn beschikbaar.

  2. Subject Connector (=AFAS Profit Dossier bijlage): een bestand dat aanwezig is in een AFAS Profit Dossier

  3. Afas Get Connector

  4. Component

  5. GetHttpRequest (= API-request naar een andere applicatie)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.