Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2022-10-04

Datum

Aanpassing

2022-10-04

1279 Nieuw dataset scherm is beschikbaar (zie https://help.mooqe.nl/knowledgebase/dataset-t-m-versie-bibliotheek-berekeningen-3-1)

2022-10-04

1644 Fix voor maximaal aantal uit te voeren in een loop. Deze werkte niet cf. verwachting.

2022-10-04

1606 Fix voor het omgevingen scherm. Hier werd af en toe ten onrechte een foutmelding getoond.

2022-10-04

1311 Fix voor FTP. Wanneer er geen schrijfrechten op de FTP root waren, ga het testen een foutmelding.

2022-10-04

1684 Wanneer een parameter wordt gebruikt bij een omgeving, werd voorheen de AFAS Profit update connector structuur niet getoond. Dit gebeurd nu wel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.