Datum

Aanpassing

2022-10-04

1279 Nieuw dataset scherm is beschikbaar (zie https://help.mooqe.nl/knowledgebase/dataset-t-m-versie-bibliotheek-berekeningen-3-1)

2022-10-04

1644 Fix voor maximaal aantal uit te voeren in een loop. Deze werkte niet cf. verwachting.

2022-10-04

1606 Fix voor het omgevingen scherm. Hier werd af en toe ten onrechte een foutmelding getoond.

2022-10-04

1311 Fix voor FTP. Wanneer er geen schrijfrechten op de FTP root waren, ga het testen een foutmelding.

2022-10-04

1684 Wanneer een parameter wordt gebruikt bij een omgeving, werd voorheen de AFAS Profit update connector structuur niet getoond. Dit gebeurd nu wel.