Skip to main content
Skip table of contents

Dataset t/m Versie bibliotheek berekeningen >3

De omschrijvingen in dit gedeelte gelden voor indien je in jouw koppeling gebruik maakt van “Versie bibliotheek berekeningen” > 3.

Zie hier voor de uitleg over de “Versie bibliotheek berekeningen”

Algemeen

In bovenstaande screenshot staat een lijst met alle datasets. In iedere dataset kunnen bronnen worden gecombineerd en bijvoorbeeld extra berekeningen worden toegevoegd.

In de tabel staan de volgende onderdelen:

  • Aantal bronnen → Dit is het aantal bronnen dat gebruikt wordt in de dataset.

  • Aantal berekende kolommen → Dit is het aantal berekende kolommen gebruikt in deze dataset.

  • Sortering → Of er wel of geen sortering is toegepast.

  • Filtering → Of er wel of geen filtering is toegepast.

  • Script → Of er wel of geen script is toegepast.

Acties in bewerken gedeelte

In bovenstaande screenshot staat in rood 1-4 genummerd. Hieronder staan deze onderdelen toegelicht.

Actie 1

Door op de regel van de dataset te klikken, wordt een scherm geopend waarin de dataset bewerkt kan worden. Hieronder staan de onderdelen van het bewerken gedeelte.

Actie 2

Via deze knop kan een dataset gedownload worden. Dit kan incidenteel handig zijn wanneer bezig bent met de ontwikkeling van jouw dataset. De visualisatie van de data is echter ook tijdens het bewerken van de dataset te zien (zie Actie 1)

Actie 3

Door op deze knop te klikken, kunnen verschillende additionele acties worden uitgevoerd.

Hernoemen → Hiermee kan je de dataset een logische naam geven

Bijlage toevoegen → Indien je een bijlage wil toevoegen uit AFAS Profit of uit een andere applicatie, kan dat hier ingesteld worden.

Kopiëren → Hiermee kan de dataset gekopieerd worden

Verwijderen → Hiermee kan de dataset in zijn geheel verwijderd worden.

Actie 4

Door deze knop kan een extra dataset worden toegevoegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.