Deze .NET library wordt gebruikt als basis voor verschillende basis formules.

Zie verdere documentatie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.xml?view=netcore-3.1 .

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn:

Ophalen waarde uit XML

doc = System.Xml.XmlDocument()
doc.LoadXml("<reply success=\"true\">More nodes go here</reply>");
root = doc.DocumentElement
s = root.Attributes["success"].Value
s
CODE

Dit voorbeeld laadt een XML en haalt vervolgens de waarde van het attribute “succes” op. De uitkomst van deze formule is:

true