Skip to main content
Skip table of contents

System.DateTime

Deze .NET library wordt gebruikt als basis voor verschillende basis formules.

Zie verdere documentatie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime?view=netcore-3.1.

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn hieronder beschreven.

Aanmaken DateTime object

CODE
System.DateTime(2009,12,31)

Dit voorbeeld maakt een DateTime object aan. De uitkomst van deze formule is:

12/31/2009 00:00:00

Omzetten naar formaat

CODE
dt = System.DateTime(2009,12,31)
dt.ToString("yyyy-MM-dd")

Dit voorbeeld maakt een DateTime object aan en zet het vervolgens om naar een bepaald tekst formaat. De uitkomst van deze formule is:

2009-12-31

Jaren toevoegen aan datum

CODE
dt = System.DateTime(2009,12,31)
dt.AddYears(2)

Dit voorbeeld maakt een DateTime object aan. De uitkomst van deze formule is:

12/31/2011 00:00:00

Maanden toevoegen aan datum

CODE
dt = System.DateTime(2009,12,31)
dt.AddMonths(2)

Dit voorbeeld maakt een DateTime object aan en voegt hier vervolgens 2 maanden aan toe. De uitkomst van deze formule is:

02/28/2010 00:00:00

Dagen toevoegen aan datum

CODE
dt = System.DateTime(2009,12,31)
dt.AddDays(2)

Dit voorbeeld maakt een DateTime object aan en voegt hier vervolgens 2 dagen aan toe. De uitkomst van deze formule is:

01/02/2010 00:00:00

Tekst omzetten naar datum

CODE
txtDate = "12-31-2009"
txtDateFormat = "MM-dd-yyyy"
System.DateTime.ParseExact(txtDate,txtDateFormat,None)

Dit voorbeeld maakt op basis van een tekst en het formaat van deze tekst een datum object aan. De uitkomst van deze formule is:

12/31/2009 00:00:00

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.