Skip to main content
Skip table of contents

System.Web.HttpUtility

Deze .NET library wordt gebruikt als basis voor verschillende basis formules.

Zie verdere documentatie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webutility?view=netcore-3.1.

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn hieronder beschreven.

Decoderen van HTML

CODE
System.Web.HttpUtility.HtmlDecode('van 't')

Dit voorbeeld zet gedecodeeerde (decoded) HTML om naar tekst. De uitkomst van deze formule is:

van 't

Coderen van HTML

CODE
System.Web.HttpUtility.HtmlEncode("van 't")

Dit voorbeeld zet een normale tekst om naar een HTML gedecodeerde tekst. De uitkomst van deze formule is:

van 't

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.