Skip to main content
Skip table of contents

Temp data storage

Soms kan het wenselijk zijn om data tijdelijk ergens op te slaan. Dit kan gedaan worden omdat bijvoorbeeld alle changes verwerkt moeten worden en dat je niet altijd alle data opnieuw kan ophalen bij een API. Je kiest er dan voor op continu de gewijzigde regels op te halen. Deze sla je tijdelijk op in een tabel (dit kan in een database, bestand of applicatie zijn).

Wanneer bijvoorbeeld andere gegevens verwerkt zijn, kan je de tijdelijke gegevens gaan verwerken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.