Veel gegevens komen in de U-turn binnen als tekst (string). Dit betekent dat wanneer je er bijvoorbeeld mee wilt rekenen, het omgezet moet worden naar een ander zogenaamd datatype.

tekst naar nummer (zonder decimalen)

text = '123'
int(text)
CODE

Uit bovenstaande komt een nummer met waarde 123

text = '123.89'
int(text)
CODE

Bovenstaande geeft een foutmelding

tekst naar nummer (met decimalen)

text = '123.89'
System.Decimal.Parse(text)
CODE

Bovenstaande geeft een decimaal met waarde 123.89

tekst naar datum

text = '2022-12-31'
System.DateTime.ParseExact(text,'yyyy-MM-dd',None)
CODE

Bovenstaande geeft een datum/tijd met waarde 12/31/2022 00:00:00