Skip to main content
Skip table of contents

u.AANTALLEN.ALS(colNameValue,colNameRange, criteria)

Telt het aantal cellen dat wordt gespecificeerd door een gegeven set van voorwaarden of criteria.

PY
a = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">2"))
b = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<2"))
c = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<=2"))
d = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">=2"))
e = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=" + str({Datum})))
f = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=12/14/2016"))

Uitleg voorbeeld a = str(u.AANTALLEN.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">2"))
Telt het aantal keer dat kolom Dossieritem(Veld!Dossieritem.ID) voorkomt wanneer de waarde van kolom OK_RIJ(OK_RIJ.ID) groter is dan 2.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.