Controleert of er aan een voorwaarde is voldaan. Geeft een bepaalde waarde (trueValue) als resultaat als de opgegeven voorwaarde True is en een andere waarde (falseValue) als deze False is.

d = str(u.ALS(1=='a',1,0))
a = str(u.ALS(1==1,1,0))
b = str(u.ALS('a'=='b',1,0))
c = str(u.ALS(Field!double.Value==Field!int.Value,1,0))
PY