Geeft de dag terug vanuit een datumveld.

dt = u.DATUM(2020,12,31).AddHours(12)
u.DAG(dt)
PY