Skip to main content
Skip table of contents

u.DATUM.WAARDE(val,[frmt])

Converteert tekst naar datum. Wanneer je bijvoorbeeld een datum in een andere berekende kolom hebt staan, zal deze andere kolom van het type tekst (string) zijn. Je kunt dan in de nieuwe berekende kolom deze formule aanroepen om het weer naar een datum te zetten.

PY
u.DATUM.WAARDE({CDatum})
PY
u.DATUM.WAARDE({CDatum},'yyyy/MM/dd')
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.