Skip to main content
Skip table of contents

u.DEEL(text, startChar, count)

Geeft als resultaat het aantal tekens in het midden van een tekenreeks, beginnend op een opgegeven positie en met een opgegeven lengte.

PY
myStr = 'Mooqe U-turn'
a = u.DEEL(myStr,1,5)
b = u.DEEL(myStr,6,5)
c = u.DEEL(myStr,11,len(myStr)-10)
d = u.DEEL(Field!Datum Tijd.Value,1,5)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.