Zoekt het (rekenkundig) gemiddelde voor de rijen in een kolom die worden gespecificeerd door een gegeven set voorwaarden of criteria.

a = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">2"))
b = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<2"))
c = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<=2"))
d = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">=2"))
e = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=" + str({Datum})))
f = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=12/14/2016"))
PY