Skip to main content
Skip table of contents

u.GEMIDDELDE.ALS(colNameValue,colNameRange, criteria)

Zoekt het (rekenkundig) gemiddelde voor de rijen in een kolom die worden gespecificeerd door een gegeven set voorwaarden of criteria.

PY
a = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">2"))
b = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<2"))
c = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<=2"))
d = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">=2"))
e = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=" + str({Datum})))
f = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=12/14/2016"))

Uitleg voorbeeld a = str(u.GEMIDDELDE.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">2"))
Berekent het gemiddelde van alle waardes van de kolom Dossieritem(Veld!Dossieritem.ID), waar de waarde van kolom OK_RIJ(Veld!OK_RIJ.ID) groter is dan 2.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.