Skip to main content
Skip table of contents

u.GEMIDDELDE(kolomnaam, [kolomnaam2], ...)

Geeft als resultaat het gemiddelde van de opgegeven kolom(men).

PY
u.GEMIDDELDE(Veld!int.ID,Veld!Bedrag.ID,Veld!Decimaal.ID)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.