Skip to main content
Skip table of contents

u.JAAR(datum)

Geeft jaartal terug vanuit een datumveld.

PY
a = u.JAAR(u.DATUM(2020,12,31))
b = u.JAAR({Boekstukdatum})

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.