Skip to main content
Skip table of contents

u.MAX(kolomnaam, [kolomnaam2], ...)

Geeft als resultaat de hoogste waarde van de opgegeven kolom(men).

PY
u.MAX(Veld!int.ID,Veld!Bedrag.ID,Veld!Decimaal.ID)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.