Skip to main content
Skip table of contents

u.MIN.ALS.VOORWAARDEN(colNameValue,colNameRange, criteria)

Retourneert de minimumwaarde van rijen in een zoekkolom die wordt bepaald door criteria.

PY
# MIN.ALS.VOORWAARDEN op basis van berekend kolom
u.MIN.ALS.VOORWAARDEN('C300050', 'C300050', '<100')

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.