Skip to main content
Skip table of contents

u.NUMERIEKE.WAARDE(val,[decimal_separator], [group_separator])

Converteert tekst naar getal, onafhankelijk van de landinstellingen.

PY
a = u.NUMERIEKE.WAARDE('1000')
b = u.NUMERIEKE.WAARDE('1000.25')
c = u.NUMERIEKE.WAARDE('1000,25',',')
d = u.NUMERIEKE.WAARDE('1000,25',',','.')
e = u.NUMERIEKE.WAARDE('1.000,25',',','.')
f = u.NUMERIEKE.WAARDE('1,000.25')
g = u.NUMERIEKE.WAARDE('1,000.25','.',',')

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.