Skip to main content
Skip table of contents

u.SOM.ALS(colNameValue,colNameRange, criteria)

Telt de waarden van de rijen in de kolom die voldoen aan het criterium of de voorwaarde die u hebt gesteld.

PY
a = str(u.SOM.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">2"))
b = str(u.SOM.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<2"))
c = str(u.SOM.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,"<=2"))
d = str(u.SOM.ALS(Veld!Dossieritem.ID,Veld!OK_RIJ.ID,">=2"))
e = str(u.SOM.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=" + str({Datum})))
f = str(u.SOM.ALS(Veld!OK_RIJ.ID,Veld!Datum.ID,">=12/14/2016"))

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.