Geeft als resultaat de som van de opgegeven kolom(men).

u.SOM(Veld!int.ID,Veld!Bedrag.ID,Veld!Decimaal.ID)
PY