Skip to main content
Skip table of contents

u.SOM.PRODUCT(kolomnaam, [kolomnaam2], ...)

Retourneert de som van de producten van de corresponderende bereiken of matrices.

Geef als parameter de [kolom][operator][vergelijkingswaarde]. Bijvoorbeeld: u.SOM.PRODUCT(Veld!Kolom.ID=>10, Veld!Kolom2.ID="waarde", Veld!Kolom.ID.

PY
a = u.SOM.PRODUCT(Veld!Getal.ID<5, Veld!Getal.ID<=5, Veld!Decimaal.ID)
b = u.SOM.PRODUCT(Veld!Getal.ID<"5", Veld!Getal.ID<=5, Veld!Decimaal.ID)
c = u.SOM.PRODUCT(Veld!Getal.ID="5", Veld!Getal.ID<="10", Veld!Decimaal.ID)
d = u.SOM.PRODUCT(Veld!Boekstukdatum.ID>"2018-03-01", Veld!Instuurdatum.ID>"2018-03-13", Veld!Getal.ID) #compare by date yyyy-dd-MM Todate= dd-MM-yyyy
e = u.SOM.PRODUCT(Veld!Datum Tijd.ID<{Datum Tijd}, Veld!Instuurdatum.ID>"2018-03-13", Veld!Getal.ID) #compare by date yyyy-dd-MM Todate= dd-MM-yyyy
f = u.SOM.PRODUCT(Veld!Datum Tijd.ID>={Datum Tijd}, Veld!Instuurdatum.ID>"2018-03-13", Veld!Getal.ID) #compare by date yyyy-dd-MM Todate= dd-MM-yyyy

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.