Skip to main content
Skip table of contents

u.TEKST(datumtijd, formatStyle)

Converteert waarde naar tekst in een specifieke getal- of datumnotatie.

Enkele voorbeelden voor de formaat stijl zijn 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss', 'yyyy' of €0.00. Voor meer informatie zie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/formatting-types.

PY
dt = u.datum(2020,12,31)
a = u.TEKST(dt,'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss')
b = u.TEKST(dt,'yyyy')
c = u.TEKST(dt,'MM')
d = u.TEKST(dt,'dd')
e = u.TEKST(dt,'HH')
f = u.TEKST(dt,'mm')
g = u.TEKST(dt,'ss')
h = u.TEKST(dt,'MMMMM')
i = u.TEKST(100.1,'€0.00')
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.