Voegt verschillende tekenreeksen samen tot één tekenreeks.

u.TEKST.SAMENVOEGEN('abc','cd','ee',{Bedrag},{Datum},{TypeDossierOmschrijving})
PY