Skip to main content
Skip table of contents

U-Turn: Insturen dossier - FTP → AFAS Profit

Deze koppeling is een template welke voor ieder Dossier Item Type dat bij de conversie gebruikt wordt een U-Turn voor aangemaakt moet worden. Daarnaast is in deze template er vanuit gegaan dat de dossier items aan een medewerker gekoppeld moeten worden. Indien je de dossier items aan verkooprelaties of iets anders wilt koppelen zul je dus nog wat aanpassingen moeten doen.

De koppeling heeft een aantal parameters:

 • DossierItemType: vul hier het dossier item type id in dat deze koppeling verwerkt (wordt in dataset gebruikt)

 • StandaardNummerBestemming: Het bestemmingsnummer dat als default gebruikt moet worden indien het aangegeven Bestemmingsnummer niet bestaat, zodat het aan een default bestemmingsnummer gekoppeld kan worden. (In deze template staat deze op ‘FOUTIEF NUMMER’, zodat de betreffende regel niet verwerkt wordt)

 • TypeBestemmingNummer: Het ID om het type bestemming aan te geven
  (1:Geen, 2:Medewerker, 3:Organisatie/persoon, 4:Verkooprelatie, 8:Client IB, 9:Client Vpb, 10:Werkgever, 11:Inkooprelatie, 17:Sollicitant, 30:Campagne, 31:Item, 32:Cursusevenement)

 • Start_ID: wordt door aanroepende koppeling aangeleverd om aan te geven vanaf welk ID uit de input file verwerkt mag worden

 • Eind_ID: wordt door aanroepende koppeling aangeleverd om aan te geven tot en met welk ID uit de input file verwerkt mag worden

De koppeling maakt gebruik van de volgende bronnen:

 • MooqeFileExplorer.csv : De CSV-file die met de tool gegenereerd is en daarna aangevuld is met de benodigde informatie om de conversie te kunnen doen.

 • Mooqe_Uturn_Medewerkers : Een Get-Connector die alle medewerkers aanlevert, zodat gecontroleerd kan worden of de in de CSV-file aangegeven BestemmingNummers ook in Profit bestaan.

In de dataset zijn de volgende berekende kolommen opgenomen:

 • CRelativeFileNameFTP : De CSV-file bevat een ‘FullFileName’ die gebaseerd is op de lokale schijf locatie van de bestanden. Tijdens de conversie moeten we het relatieve locatie op de FTP-server hebben, dus in deze berekende kolom zetten we de ‘FullFileName’ om naar een relatieve locatie

 • CBestemmingType : Hier wordt de waarde van parameter 'TypeBestemmingNummer' getoond, zodat we daar straks mee kunnen koppelen

 • CBestemmingNummer : Hier controleren we of het BestemmingNummer uit de CSV-file ook echt in Profit bestaat en indien deze niet bestaat wordt de waarde uit de parameter 'StandaardNummerBestemming' gebruikt.

 • COnderwerp : Het onderwerp dat bij het dossier item opgenomen wordt.

 • CFileName: De filename waarmee het bestand in Profit vastgelegd wordt.

 • Toelichting: Een optionele toelichting die bij het dossier item opgenomen wordt.

 • Meenemen: Controle of het ID binnen de range van de aangeleverde parameters ‘Start_ID' en 'Eind_ID’ ligt.

Op de dataset zijn de volgende filters geplaatst:

 • DossierItemType = <waarde van parameter ‘DossierItemType’>

 • Meenemen = '1'

Importeer onderstaande file in U-Turn voor de koppeling ‘Insturen dossier - FTP → AFAS Profit’

Insturen dossier - FTP → AFAS Profit.json

Wat moet er aangepast worden indien je meerdere dossier item types en/of andere bestemmingen wilt gebruiken:

 1. Pas de parameter 'DossierItemType' aan naar het juiste Dossier Item Type ID

 2. Pas de parameter ‘TypeBestemmingNummer’ aan naar het juiste bestemmingstype

 3. Gebruik de juiste Get-Connector voor het ophalen van de informatie die behoort bij het bestemmingstype (stap 2 hierboven)

 4. Pas de relatie in de dataset aan om gebruik te maken van de resultaten van de correcte Get-Connector (vergeet ook niet de relatie te leggen)

 5. Pas de berekende kolom 'CBestemmingNummer' aan zodat op het juiste veld uit de Get-Connector gecontroleerd wordt of het bestemmingsnummer bestaat

 6. Zorg ervoor dat in het scherm van ‘Koppelen’ de juiste vrije velden gekoppeld zijn (degene die gerelateerd zijn aan het Dossier Item Type ID dat bij deze koppeling hoort)

 7. Vergeet niet om de nieuwe koppeling ook in de koppeling ‘Loop door FTP Bestanden’ op te nemen. Hierbij hoeven enkel de parameters ‘Start_ID’ en ‘Eind_ID’ ingesteld te worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.