Skip to main content
Skip table of contents

u.VELDID(datatable,fieldName)

Haalt een kolom ID op uit een tabel. Dit is handig wanneer het script wordt gebruikt.

PY
COLUMN_VullenUitScript = u.VELDID(dataset,'VullenUitScript')

#Loop door dataset
for rw in dataset.Rows:
    rw[COLUMN_VullenUitScript] = "1"

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.