Haalt een kolom ID op uit een tabel. Dit is handig wanneer het script wordt gebruikt.

COLUMN_VullenUitScript = u.VELDID(dataset,'VullenUitScript')

#Loop door dataset
for rw in dataset.Rows:
    rw[COLUMN_VullenUitScript] = "1"
PY