Skip to main content
Skip table of contents

u.VERT.ZOEKEN(key, keyDataTable, keyColName, valueColName)

Matcht een zoekwaarde (key) met de waardes in een zoekkolom (keyColName) in een tabel (keyDataTable) en geeft vanuit dezelfde rij uit de resultaatkolom (valueColName) de waarde terug.

PY
a = u.VERT.ZOEKEN('b',Bron!Letters.xlsx.Value,Field!Letter.ID,Field!Letter.ID)
B = u.VERT.ZOEKEN('ABC',Bron!Letters.xlsx.Value,Field!Letter.ID,Field!Letter.ID)

Er is ook de mogelijkheid om binnen de dataset te zoeken waarin je bezig bent. Hierbij is de volgorde van de kolommen wel van belang. ZOrg dat kolommen die in jou functie voorkomen, voor deze kolom staan.

PY
u.VERT.ZOEKEN({RIJ_Nummer1},dt,Veld!RIJ.ID,Veld!Column6.ID)

In bovenstaand voorbeeld zie je dat er gezocht wordt op de waarde uit kolom RIJ_Nummer1.

Het zoeken gebeurd in de huidige dataset (refenerentie hier naar toe is dus dt).

Er wordt gekeken in kolom RIJ of de waarde van deze regel daarin voorkomt.

Indien er een match is gevonden, wordt waarde uit kolom Column6 teruggegeven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.