Skip to main content
Skip table of contents

u.VIND.SPEC(searchText,text, [start],[end])

Geeft als resultaat de positie van het teken, lezend van links naar rechts, waar een bepaald teken of een bepaalde tekenreeks de eerste keer wordt gevonden (zonder onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters).

PY
a = str(u.vind.spec('11',{CalculatedFieldMinute}, 2, 4))
b = str(u.vind.spec('07',{Dossieritem}, 2, 4))

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.