Skip to main content
Skip table of contents

u.WEEKDAG(datumTijdObject, [type_getal])

Geeft als resultaat een getal van de dag van de week van een datum.

Type-getal is een getal:

  • 1 : zondag = 1 tot en met zaterdag = 7

  • 2 : maandag = 1 tot en met zondag = 7

  • 3 : maandag = 0 tot en met zondag = 6

PY
a = u.WEEKDAG({Boekstukdatum})
b = u.WEEKDAG('2020-09-27')
c = u.WEEKDAG('27-09-2020')
a1 = u.WEEKDAG({Boekstukdatum},1)
b1 = u.WEEKDAG('2020-09-27',1)
c1 = u.WEEKDAG('27-09-2020',1)
a2 = u.WEEKDAG({Boekstukdatum},2)
b2 = u.WEEKDAG('2020-09-27',2)
c2 = u.WEEKDAG('27-09-2020',2)
a3 = u.WEEKDAG({Boekstukdatum},3)
b3 = u.WEEKDAG('2020-09-27',3)
c3 = u.WEEKDAG('27-09-2020',3)
d = str(a)+str(b)+str(c)
d1 = str(a1)+str(b1)+str(c1)
d2 = str(a2)+str(b)+str(c2)
d3 = str(a3)+str(b3)+str(c3)
d+'-'+d1+'-'+d2+'-' + d3

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.