Skip to main content
Skip table of contents

Vervangen in tekst

In sommige situaties kan het handig zijn een gedeelte van een tekst te vervangen. Via Python kan dit als volgt:

PY
val = "Mooqe U-turn gaat vervangen"
val.replace("gaat","is")
val

De uitkomst van dit script is

Mooqe U-turn is vervangen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.