Het kan voorkomen dat tekst diakrieten bevat die je niet wilt hebben.
Bijvoorbeeld in de UPN van een Azure AD user.

Door gebruik te maken van onderstaande code kun je deze diakrieten vervangen voor ‘normale’ karakters.

import unicodedata
def strip_accents(s):
   return ''.join(c for c in unicodedata.normalize('NFD', s)
                  if unicodedata.category(c) != 'Mn')
PY

Dus roep je deze functie aan met een tekst als bijvoorbeeld ‘t.öner’ dan levert dit ‘t.oner’ als resultaat op.