Skip to main content
Skip table of contents

u.VERT.ZOEKEN.MEERDERE(keys, keyDataTable, keyColNames, valueColName)

Matcht meerdere zoekwaarden (keys) met de waardes in meerdere zoekkolommen (keyColNames) in een tabel (keyDataTable) en geeft vanuit dezelfde rij uit de resultaatkolom (valueColName) de waarde terug.

PY
a = VLookupMultiple(['a','b'],Bron!Letters.xlsx.Value,[Field!Letter.ID,Field!Letter2.ID],Field!Letter.ID)
a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.